2021 27 balandžio

Paroda

Paroda: LENKIJOS MUSULMONŲ – TOTORIŲ – TRADICIJOS IR DABARTIS

Parodoje supažindinama su totorių gyvenimo, pradedant nuo XIV a. pabaigos iki šių dienų, istorija. Tai glaustas ir vizualiai patrauklus gyvenviečių buvusioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, dvasinio ir socialinio gyvenimo bei totorių bendruomenės įnašo į kultūros plėtrą ir Lenkijos valstybingumo stiprinimą pristatymas.

Pagrindinės parodos temos: religija (pristatoma plati mečečių, totorių kapinių, religinių knygų, maldaknygių ikonografija), karinė tarnyba (totorių dalyvavimas ir vaidmuo svarbiuose mūšiuose bei karuose lenkų karinių padalinių sudėtyje, tarp jų ir kovoje už nepriklausomybę, 1920-ųjų kare su bolševikais bei Antrajame pasauliniame kare), totorių socialinis ir kultūrinis gyvenimas tarpukariu (be viso kito, Musulmonų religinės sąjungos įkūrimas Lenkijos Respublikoje), Lenkijos totorių istorija po 1945-ųjų (religinio gyvenimo centrų, pagrindinių totorių bendruomenės sambūrių, religinių, kulinarinių tradicijų, naujų maldos namų kūrimo aprašymas).

Parodos eksponavimo vieta ir trukmė:

Birželio 22 d. – liepos 22 d. Molėtų viešoji biblioteka

Liepos 23 d. – rugpjūčio 5 d. Zarasų viešoji biblioteka

Rugpjūčio 6 d. – 27 d. Visagino viešoji biblioteka

Rugsėjo 9 d. – 16 d. Vilniaus universiteto biblioteka

Rugsėjo 17 d. – 30 d. Utenos viešoji biblioteka

Spalio 1 d. – 15 d. Ignalinos krašto muziejus